fredag 3 januari 2014

Dalregementet, Gagnef, Leksand och Rättvik

Släktforskare, vill Du komma längre tillbaka i tiden än vad kyrkböckerna kan ge och slippa problem med handstilsläsning? Nu kan Du för få en redigerad databank för omkring 5000 gårdars äldsta historia i Gagnefs, Leksands, Rättviks kommuner och Dalregementets 1200 rotar. För Leksand och Siljansnäs har även mantalslängderna 1628-1725 och jordeböcker inarbetats. För Gagnef och Mockfjärd har mantalslängderna för perioden 1640-1750 inarbetats för varje familjebild. Detta projekt, som tillkommit på mitt initiativ, gavs 2001 pris från Kungliga Gustaf Adolfsakademien och stöds f o m 2013 av Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur och dessutom av Dalarnas Försäkringsbolag. Databanken är tänkt som en kärna, där man med ARKIV DIGITAL kan spinna vidare och utveckla det område, som är intressant för varje forskare. Vid släktforskning rekommenderas därför ARKIV DIGITAL ner till vissa årtal, där sedan Databanken, till stor del, kan ta över jobbet. ARKIV DIGITAL HAR DEN I SÄRKLASS BÄSTA KVALITETEN PÅ SINA BILDER OCH HÖGSTA UPPLÖSNING. Projektet har pågått sedan 1966 och dess status beskrivs nedan, där Du även längst ner finner adressuppgifter inför en beställning. Hittills, 1 maj 2020, har digitalt registrerats 210 MB text i databanken, över 7800 datafiler, d v s över 20000 A4-sidor text i wordformat.

Dalregementet (21 % av databanken):
1. Leksands kompani personhistoria 1670-1901 (ny reviderad och kompletterad upplaga). Framställningen har kompletterats med militärhistorikern Ragnar Bomans (RB) forskningsresultat för tiden 1690 till 1709. Dessa avsnitt har utmärkts med (enligt RB).
2. Rättviks kompanis personhistoria: rotarna 73 – 87. De övriga rotarna behandlas för tiden 1690 – 1713.
3. Gagnefs kompanis personhistoria 1679-1887.
4. De övriga kompaniernas personhistoria 1690-1713 är en sammanställning av det mycket omfångsrika material, som militärhistorikern Ragnar Boman under många år excerperat ur de svenska arkiven. Arbetet med de meniga soldaterna fick under 1980-talet avbrytas p g a arbetet med den tryckta och utgivna befälsdelen för Dalregementet. Därför publiceras här endast ett ”skelett” efter den ”ritning”, som kontinuerligt uppdateras i den form, som arbetet hittills framskridit.
5. Dalregementets 12 tillfälliga kompanier (varav fyra extra kompanier) under tiden september 1700 t o m 7 februari 1701.
6. Trossdrängar vid de olika kompanierna.
7. Krigsfångar.
8. Händelseförloppet dag för dag för Dalregementet under tidsperioden 1700 -1709 grundat på Anton Pihlströms och Ragnar Bomans forskningar.

Den civila delen (79 % av databanken):
9. Register till gårdarna med arbetsnummer, ordnade sockenvis och by för by. Bokstäver (A, B etc) har infogats vid övergångar av fastigheter till en annan familj eller släkt. Registret upptar 3 % av databanken.

10. Alla 38 byar med gårdar och släkter i Gagnef (1628 t o m 1835 som bearbetade husförhörslängder, kommunionlängder, mantalslängder, befolkningsstatistik mm): Arfslindan, Berggården, Björka, Bodarna, Bomsarvet, By, Bäsna, Djur, Djurmo, Djurås by, Gagnefsbyn, Gruvan, Gråda, Grånäs, Gräv, Gröntuv, Gärde, Hofänge ,Kyrkbyn, Lindan, Mjälgen, Moje ,Nordbäck ,Nordåker, Nysäl ,Näset, Rista, Sifferbo, Skogen, Svedjan, Tjärna, Utby, Västerfors, Västtjärna, Ytterbacka, Österfors, Östtjärna, Överbacka. Tonsättaren Oskar Lindbergs förfäder har särskilt angivits på gårdarna i Gagnefs byar. Husförhörslängderna betecknas med HL+det första år som längden avser (t ex HL 1802, HL 1818). Gagnef och Mockfjärd upptar 18 % av informationsbanken.

11. Alla 16 byar, med gårdar och släkter, i Mockfjärd ( 1645 t o m 1835 som bearbetade husförhörslängder och kommunionlängder m.m.): Borsheden, Brötjärna, Ersholen, Färmsnäs, Heden, Högberget, Högsveden, Kyholen, Lindbyn, Myrholen, Nordanbyn, Nordanholen, Storbyn, Säl, Tanså Bruk, Västanbäcken.

12. Alla 76 byar med gårdar och släkter i Leksand (1628-1741), 76 byar: Almberg, Almbergsbjörkan, Almbergs Kilen, Berg, Bergsäng, Björkberg, Bodlindor, Böle, Djura, Fors, Granberg, Grytberg, Grytnäs,Gråda, Gärde, Hackmora, Hagen, Hedby, Heden, Hisvåla, Hjortnäs, Hoberg, Hälla, Hästberg, Karlsarvet, Kullsbjörken, Kusbo, Laknäs, Leksboda (Ytterboda, Överboda), Lima, Limmon,Norr Lindberg, Söder Lindberg,Ljusboda, Lycka, Mjälgen,Noret med kyrkan, skolan och Klockargården,Plintsberg, Risa, Risholen,Romma, Rälta, Rältlindor, Rönnäs, Salen, Sjugare, Skeberg, Slättberg,Smedsarvet (t o m 1800-talet), Styrsjöbo, Sundsnäs, Sunnanäng, Sågen, Sätra, Söderskog,Tibble, Tomt, Torrberg, Tronsboda, Tällberg, Ullvi, Utby, Vargnäs, Vedberg, Västannor (t o m 1750), Västanvik, Västberg, Yttermo, Ytteråkerö, Yxboda, Åjer, Åkerö (Öfweråker), Östanhol, Östannor och Övermo. Dessutom finns uppgifter om tillhörande jord till gårdarna (t e x fäbodar) på 1600-talet. Ett dödboksregister (1668-1792) för byarna har digitaliserats för att snabbare kunna hitta rätt personalie. Leksands kommun upptar 38 % av databanken.

13. Alla 11 byar med gårdar och släkter i Siljansnäs (t om 1741), 11 byar: Almo, Alvik, Backbyn, Björken, Fornby inkl Gassarvet, Hallen, Hjulbäck, Mon, Norrskog inklusive Klockarberg, Näsbyggebyn och Tasbäck. Ett dödboksregister 1668-1792 digitaliseras nu.

14. Husförhörslängden för alla 34 byar i Åhls socken 1712-1750 bearbetad byvis, gård för gård samt 1600-talets revbok och jordebok för samtliga byar.

15. Gårdar och släkter i alla 50 byar i Rättvik och Boda (1660- 1722), nu även med 1680-talets jordförhållanden, utgör 14 % av databanken.

16. Bjursås (1628-1735): Andersboda, Gopa, Mårtsbo, Kongelboda, Rällsjöboda, Sågsboda, Sörskog, Finnboda, Telleberg samt 1600-talets jordeböcker för samtliga byar i Bjursås. Dödboksregister 1668-1792 digitaliseras nu.

17. Ett supplement med olika informationsfynd från övriga dalasocknar.

18. Mantalslängdernas kolumnsystem, bomärken, länsstyrelsens handlingar mm.

John Långberg, Bellmansgatan 76, 754 26 Uppsala tel 018-225410, 0736-145678, e-post: john.langberg@yahoo.se. Är Du intresserad av min forskning, som är en process, som ständigt utvecklas, kan Du sätta in 500 kr till Vetenskaplig Information Uppsala (VIU), Nordea bankkonto 18012316870. Då skickar jag den senaste versionen av databanken laddad på ett USB-minne (16GB, värde 100 kr), som kan sändas mellan oss för framtida uppdatering (200 kr per gång inklusive porto). Obs! Ange via mejl ditt namn och adress och gärna ditt telefonnummer. Observera att wordprogrammet i Microsofts officepaket (helst i original) krävs för att kunna läsa datafilerna, som är uppbyggda i word-format.